logo

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta

500 Kč - 1000 Kč (Částka je závislá na rozsahu vyšetření)

Cílené vyšetřené pro pacienty nepojištěné ZP v ČR

425 Kč

Kontrolní vyšetření pro pacienty nepojištěné ZP v ČR

250 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

80 Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz

450 Kč

Kontrola zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz - senioři

200 Kč

Vyšetření v rámci vstupní/výstupní/periodické prohlídky do zaměstnání

425 Kč

Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění

300 Kč

Vypsání oznámení o úrazu pro pojišťovnu

200 Kč